NPTT- Traffic Tickets là một công ty pháp lý chuyên nghiệp có trụ sở tại Toronto chuyên chống lại các vấn đề về Vé giao thông, Các vấn đề khiếu nại nhỏ, Tranh chấp Chủ nhà-Người thuê và các tội hình sự không liên quan. Bộ phận bán vé giao thông của Dịch vụ pháp lý NPTT đã phát triển mạnh nhờ thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ nhiều tài xế Ontario vượt hoặc giảm điểm trừ điểm và vi phạm vé giao thông trên hồ sơ lái xe của họ.

Bây giờ chúng tôi có một địa điểm thứ hai, chiến đấu với vé Giao thông ở Durham Ontario! Có nhu cầu cao đối với các chiến binh giao thông có kinh nghiệm trong khu vực Pickering, Ajax, Oshawa, Whitby, Bowmanville, Courtice, Uxbridge, Newcastle, Peterborough ở tất cả các khu vực xung quanh. Dịch vụ pháp lý NPTT đã đáp ứng nhu cầu đó và rất tự hào được tham gia vào Cộng đồng Durham. Chúng tôi không phải là một nhượng quyền thương mại. Khách hàng mua vé giao thông Ontario của chúng tôi nhận được các dịch vụ pháp lý phù hợp, nhanh chóng, theo định hướng kết quả.

Bộ phận bán vé giao thông NPTT có một danh tiếng vững chắc trong cộng đồng pháp lý và pháp lý Canada. Do đó, Bộ phận vé giao thông của NPTT là công ty được nhiều công dân tư nhân, quan chức chính phủ, người nổi tiếng Canada và các doanh nghiệp thương mại hàng đầu trên khắp Ontario lựa chọn. Khi nói đến các dịch vụ pháp lý theo định hướng kết quả với mức giá hợp lý – Dịch vụ pháp lý NPTT sẽ không bị đánh bại.

NPTT- Traffic Tickets Division cung cấp cho bạn những Tham mưu của Tòa án Giao thông, Cựu Công tố viên, Cảnh sát X (x-copps) và Luật sư Hình sự tốt nhất mà Ngành pháp lý Canada cung cấp. Đội ngũ Pháp lý Chuyên nghiệp của chúng tôi được chính tay Hiệu trưởng của công ty lựa chọn. Tổ chức xem xét giáo dục pháp luật, nơi làm việc, kinh nghiệm, kiến ​​thức pháp lý và kết quả thu được cho khách hàng của chúng tôi.

Nhóm pháp lý của chúng tôi có thể bước vào bất kỳ địa điểm nào của Tòa án Bồi thường Cấp tỉnh trên khắp Ontario và nhận được sự tôn trọng từ các Thẩm phán chủ tọa, Vương miện và Công tố viên. Chúng tôi biết mình đang làm gì khi đại diện cho khách hàng của mình và quan trọng nhất, kiến ​​thức của chúng tôi được công nhận và vô song.

Khi bạn liên hệ với NPTT-Traffic Tickets Division, bạn sẽ luôn được nói chuyện với một Chuyên gia hợp pháp được cấp phép kinh nghiệm. Chúng tôi nhận ra thực tế là khi bạn có vé giao thông điểm hoặc không có vé giao thông điểm, bạn muốn giải pháp vé giao thông cho các câu hỏi của bạn được cung cấp ngay lập tức.